Kontaktinformation
BF Fyrbåken UPA,
organisationsnr 702000-6750
c/o Föreningens brevlåda
Inedalsgatan 19, nb
112 33 Stockholm


Styrelse
Jesper Karlström, ordförande, 070-615 90 57
Catharina Halén, sekreterare, 070-635 65 33
Per Asplund, ledamot, 070-760 29 85
Lars Thurell, ledamot, 073-988 78 86
Amanda Nathorst-Windahl, ledamot, 070-456 66 10
Åsa Hallbäck, suppleant, 070-888 26 38
Linus Nilsson Milovanovic, suppleant, 073-616 78 78

Underhållsplan

Förvaltare
Föreningens förvaltare är Valorem Ekonomi
http://www.valorem.se

Länkar till föreningens dokument

Föreningens stadgar >>


Årsredovisning 2019>>

Årsredovisning 2018 >>
Årsredovisning 2017 >>Protokoll från årsmötet 2020>>
Protokoll från årsmötet 2019 >>
Protokoll från årsmötet 2018 >>
Protokoll från årsmötet 2017 >>

Årliga aktiviteter

Årsmöte hålls under våren i föreningens lokal.

Vårstädning. Då tvättar och oljar vi våra utemöbler, planterar växter, sopar och spolar gården.

Kräftskiva i augusti. Vi använder föreningens partytält, dukar och hänger upp kräftlyktor. Föreningen bjuder på kräftor med tilltugg och välkomstdrink, övriga drycker tar medlemmarna med sig.

Höststädning sker i oktober eller november och då plockar vi undan krukor och utemöbler.

Inför Lucia firar vi med julgransresning, glögg och pepparkakor ute på gården.

Fyrbåkens historia
I föreningens arkiv finns dessa dokument. Vi har uppdaterat svenskan och de finns att läsa i original för de som är intresserade. Fråga någon i styrelsen.

Kortfattad historik 1910–1935 >>

Återblick 1946 >>

Balkongerna
För allas trevnad ska balkongerna hållas prydliga och det är mycket viktigt att de hålls snöfria, annars får vi skador på fasaderna. Det är inte tillåtet att grilla på balkongerna av brandskäl samt av risk för osämja mellan grannar. Det är inte heller tillåtet att piska mattor eller annat på balkongerna.

Barnvagnar
Barnvagnar ska förvaras i källaren på Kronobergsgatan. Det är inte tillåtet att ställa barnvagnar i trapphuset.

Bastu
I källaren på Inedalsgatan finns en bastu för föreningens medlemmar. Bokningslista sitter på dörren till tvättstugan. Städa efter dig.

Bibliotek
Bibliotek finns i föreningslokalen på Kronobergsgatan. I hyllorna finns böcker och videofilmer. Mer information om in- och utlån finns där.

Brandskydd
SFS 2003:778 Lag om skydd mot olyckor 2. kap 2 § >>
PM från Räddningsverket >>
Systematiskt brandskyddsarbete i BF Fyrbåken >>


Bredband och kabel TV
I avgiften ingår bredband via Bahnhof 1 000 gb/1 000 gb och kabel TV, grundutbud via Com Hem.

Brevinkast

Brevinkasten skall ha innermåtten 23 x 3 cm för att klassas som lämpliga av Posten.

Gården
Bord, stolar och bänkar på gården är tillgängliga för alla. Grill finns i källaren på Kronobergsgatan och bokningslista hänger på väggen innanför dörren.

På gården finns ett skjul för sopor. Hushållsavfall ska läggas väl inslaget i soptunnan.

Försäkring
Föreningen har tecknat tilläggsförsäkring för bostadsrätt för alla medlemmar. Detta för att skydda dig mot krav från föreningen eftersom fastighetsförsäkringen har en hög självrisk. Var särskilt noga med att kontrollera diskbänkens anslutning till stam som är ditt eget ansvar. Vid dålig avrinning rengör vattenlåset, använd inte propplösare eftersom det förstör stammarna. Kontakta styrelsen om det trots rengjort vattenlås rinner dåligt.

Vid upptäckt av ohyra ska styrelsen omedelbart kontaktas. Föreningen har fastighetsförsäkring i TryggHansa som har Nomor för skadedjursbekämpning, telefon 0771-122 301 , försäkringsnr 25-1068453.


Hjärtstartare
Hjärtstartare finns i trappan ner till tvättstugan i källaren på Inedalsgatan, där finns också kontaktuppgifter till dem som fått utbildning.

Målning och reparationer

Föreningen ansvarar för målning av fönstren och dörrarnas utsida. Behöver du bättra på efter t ex namnskyltsbyte finns det färg för detta. Kontakta någon styrelsemedlem.

Reservnycklar
Lägenhetsnycklar kan förvaras av styrelsen i säkert kassaskåp.

Ordningsregler för Bostadsföreningen Fyrbåken u.p.a.
antagna vid årsstämman 2013

Lägenhetsägaren ska:

 • vara aktsam och väl vårda föreningens egendom.
 • omedelbart underrätta styrelsen om en skada inträffar.
 • bara använda lägenheten och gemensamma utrymmen för avsedda ändamål och inte på ett sätt som kan vara störande för kringboende, särskilt inte kl. 22.00-07.00.
 • se till att belysningen är släckt och dörrarna låsta efter besök på vinden och i källaren.
 • se till att port- och gårdsdörrarna är låsta.
 • inte röka, elda, lagra brännbara material eller förhindra passage i trapphusen, på vinden eller i källaren.
 • inte ha dörrmatta utanför lägenhetsdörren.
 • bara ställa barnvagnar i källaren på Kronobergsgatan.
 • bara parkera cyklar på anvisade platser på gården och i källaren.
 • inte piska mattor eller dylikt eller grilla på balkongerna.
 • hålla balkongerna snöfria.
 • städa efter sig i tvättstugan, toaletten, bastun och andra gemensamma utrymmen samt rengöra maskiner och dylikt.
 • lägga hushållsavfall väl inslaget i soptunnorna.
 • se till att husdjur inte för oljud eller förorenar i fastigheten.
 • rätta sig efter bestämmelser om ohyreskontroll och vid upptäckt av ohyra omedelbart underrätta styrelsen.
 • vara sparsam med både varmt och kallt vatten och åtgärda läckande kranar och rinnande toaletter.
 • vid dålig avrinning i diskbänk, tvättställ och dylikt rengöra vattenlåset utan att använda propplösare.

E-post till webbansvarig